Loading...
Sluiten

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 UITBATER

Grand Casino Knokke ( hierna “ het Casino” ) wordt uitgebaat door E.C.K. NV, met maatschappelijke zetel te Zeedijk-Albertstrand 509 8300 Knokke-Heist – Ondernemingsnummer: 0406.949.939 RPR Gent (afdeling Brugge).

ARTIKEL 2 OPENINGSUREN

Speelzaal

 • Zondag tot donderdag:  09:00 – 04:00
 • Vrijdag en zaterdag: 09:00 – 05:00

Traditionele spelen

 • Zondag tot donderdag:  15:00 – 03:00
 • Vrijdag en zaterdag: 15:00 – 04:00

Restaurant

 • Dinsdag tot zaterdag:  18:30 – 23:00
 • Zondag: 12:00 – 14:30 & 18:30 – 23:00
 • Maandag gesloten

ARTIKEL 3 DRESSCODE

 • Bezoekers zijn gehouden verzorgde kleding te dragen, die past bij de sfeer van het casino.
 • De mogelijkheid bestaat dat u de toegang tot het casino wordt ontzegd indien u niet voldoende verzorgd gekleed bent. Of het voorkomen al dan niet geschikt is, beslist het management geval per geval.
 • Kleding en schoenen moeten netjes, schoon, verzorgd en niet aanstootgevend zijn.
 • We verzoeken de gasten om geen korte broeken tot boven de knie, trainingspakken, mouwloze of korte T-shirts te dragen.
 • Grote tassen zijn verboden in de speelzones en moeten in de vestiaire bij de receptie achtergelaten worden.
 • Het casino aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade van of aan gelijk welk item dat in de vestiaire wordt achtergelaten.
 • Vuur- of andere wapens zijn strikt verboden in het hele gebouw.
 • Wij beschikken over een gratis vestiaire. Het is dan ook verplicht om uw jas of bodywarmer hier af te geven.

ARTIKEL 4 LIDMAATSCHAP

 • Alle bezoekers moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs.
 • Het casino is wettelijk verplicht om elke persoon te registreren aan de hand van een geldig persoonlijk identiteitsbewijs. Als die wet wordt overtreden, moeten we de autoriteiten waarschuwen.
 • Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs maken we een lidkaart voor de bezoeker waarmee hij toegang krijgt tot het casino.
 • De lidkaart geeft toegang tot de speelzones van het casino tijdens de openingsuren.
 • Telkens wanneer de bezoeker de speelzones betreedt, moet hij zijn lidkaart aan de bevoegde casinomedewerkers tonen.
 • In de speelzones moeten bezoekers, wanneer een bevoegde casinomedewerker dit nodig acht, meteen hun lidkaart en hun identiteitsbewijs opnieuw tonen.
 • Lidkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen in geen geval worden overgedragen. Als de lidkaart niet correct wordt gebruikt, kan ze worden ingetrokken.
 • Een van de toegangsvoorwaarden is dat de kaarthouder akkoord gaat om zich aan de huisregels te houden.
 • De lidkaart van Grand Casino Knokke is alleen geldig in Grand Casino Knokke.
 • Grand Casino Knokke kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van schade als gevolg van misbruik of verlies van de kaart.
 • Het management van Grand Casino Knokke kan de lidkaart intrekken zonder enige rechtvaardiging.

ARTIKEL 5 WEIGERINGEN

Grand Casino Knokke kan de toegang weigeren tot de speelzones, of alle andere zones waar Grand Casino Knokke verantwoordelijk voor is aan personen die onder deze criteria vallen:

 • Magistraten
 • Notarissen
 • Deurwaarders
 • Leden van de politiediensten
 • Personen die minder dan 21 jaar zijn
 • Personen die zich via de Belgische Kansspelcommissie hebben uitgeschreven
 • Persoon die geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen
 • Persoon die indruk geeft de orde en vrede te zullen verstoren of een eerlijk en correct spelverloop te zullen verhinderen.
 • Persoon die de huis- of spelregels heeft overtreden, of de indruk geeft dat hij die regels zou negeren.
 • Persoon die al eens de toegang geweigerd werd omdat hij de huisregels overtrad, als die uitsluiting nog niet vervallen is.
 • Persoon die gebrek aan respect toont en/of onbeleefd en/of agressief is tegen andere klanten en/of medewerkers.
 • Persoon die frauduleus gebruikmaakt van de kaart of voordelen van iemand anders of iets gebruikt of meeneemt wat niet van hem is.
 • Persoon die de indruk geeft dronken te zijn of onder de invloed van medicatie/illegale stoffen.

ARTIKEL 6 VEILIGHEID

 • Om de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers van het casino te garanderen, staat het gebouw onder continue videobewaking.
 • Bezoekers moeten de instructies van de bevoegde casinomedewerkers volgen om de veiligheid, rust en orde in het casino te garanderen en om de casinospellen rustig, eerlijk en correct te laten verlopen.
 • Bezoekers moeten elk rookverbod respecteren. Roken kan in de daarvoor voorziene rookcabines.

ARTIKEL 7 SPELBEVEILIGING

Voor bezoekers in de speelzones is het verboden om:

 • Mechanische, elektrische of elektronische apparaten zoals smartphones, gsm’s, tablets, laptops, mediaspelers of koptelefoons (hierna ‘apparaten’) te gebruiken in de onmiddellijke nabijheid van de live speeltafels of elektronische spelautomaten, ook wanneer bezoekers aan die tafels of machines zitten of er in de buurt staan.
 • Notities maken over het spel aan speltafels met kaartspelen.
 • Een professionele en commerciële tussenkomst te bieden bij casinospellen, of de andere bezoekers geld of waardevolle items aan te bieden.
 • Het management behoudt zich het recht voor om het gebruik van ALLE apparaten in het casino te beperken of verbieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: videoapparatuur, camera’s, gsm’s met camera, gsm’s, intelligente brillen, tablets, computers, smartphones enz.

ARTIKEL 8 ZITPLAATSEN

 • Zitplaatsen aan de speeltafels en slotmachines zijn voorbehouden voor bezoekers die aan het spel deelnemen. Het casino kan een bezoeker vragen de zitplaats te verlaten als die niet aan het spel deelneemt.

ARTIKEL 9 UITSLUITING

 • Bezoekers moeten de huisregels naleven. Als ze de huisregels niet naleven, kan bezoekers gevraagd worden het casino te verlaten.
 • Toegang tot het casino kan voor een bepaalde periode worden geweigerd.
 • Een uitgesloten persoon die toegang wilt tot het casino moet een schriftelijk formeel verzoek indienen bij het management van Grand Casino Knokke.

ARTIKEL 10 EXCLUDED PERSONS INFORMATION SYSTEM (EPIS)

 • Grand Casino Knokke neemt geen verantwoordelijkheid op als EPIS (Excluded Persons Information System) van de Belgische Kansspelcommissie offline is en uitgesloten personen illegaal toegang krijgen tot het casino.
 • Als een persoon misbruik maakt van het offline zijn van EPIS en zo het casino betreedt, wordt hen gevraagd onmiddellijk het gebouw te verlaten. We lichten dan ook de Belgische Kansspelcommissie in.

ARTIKEL 11 EINDBEPALINGEN

 • Het management van het Grand Casino Knokke behoudt zich het recht voor om te allen tijde de huisregels te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk ogenblik door het Casino gewijzigd of uitgebreid worden.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.